NAŠE KURZY

Základní kurz

 • Počet jízd: 14
 • Počet přednášek: 38
 • Pro koho je určený:
  Kurz je určen všem, kteří dovršili věku 24 let a zároveň jsou držiteli řidičského oprávnění B nebo C. V teoretické výuce se zaměříme na předpisy provozu vozidel, ovládání a údržbu vozidel, ale také teorii řízení a zásady bezpečné jízdy. V praktické části se 14 hodin společně usadíme za volant autobusu, poté si ukážeme praktické rady pro údržbu a také probereme zdravotnickou přípravu.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

ROZDĚLENÍ SKUPIN A INFORMACE O VÝCVIKU

1Skupina D (od 24 let):
Co smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny D?
 • Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Vozidla zařazená do skupiny D1.
2Skupina D (od 21 let)
Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:
  a) Ministerstva vnitra používaných policií,
  b) Vězeňské služby České republiky,
  c) ozbrojených sil České republiky,
  d) obecní policie,
  e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
  f) celních orgánů,
  g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:
  a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
  b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu:
   1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
   2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.

Kdy a kde probíhá teoretická výuka?

Přednášky probíhají vždy ve středu od 16:00 v naší učebně.
Prohlédněte si naši učebnu.

Kdy začnu s praktickou výukou?

S praktickou výukou se začíná hned po teoretické výuce. Je potřeba odjezdit alespoň 13 hodin praktické výuky. Datum, čas a učitele si můžete zvolit v našem systému plánování jízd.
Prohlédněte si naše autobusy.

Jak probíhají závěrečné zkoušky?

Závěrečné zkoušky se skládají ze zkoušky z pravidel provozu, zkoušky z ovládání a údržby vozidla a samotné praktické jízdy v silničním provozu.
Vyzkoušejte si zkoušky z pravidel silničního provozu.

GALERIE NAŠICH AUTOBUSŮ